دان در ایستگاه ده بالا( 88-1385) – منبع: (آمایشگران پویای محیط: 1389116
نمودار 6-3 تغییرات حداقل، حداکثر و متوسط رطوبت نسبی ایستگاه یزد به درصد(1391)- منبع: سازمان هواشناسی کشور(1391)- ترسیم از نگارنده117
نمودار 7-3 تغییرات حداقل، حداکثر و متوسط رطوبت نسبی ایستگاه بافق به درصد(1391)- منبع: سازمان هواشناسی کشور( 1391)- ترسیم از نگارنده118
نمودار 8-3 نمودار هرم سنی جمعیت یزد- منبع: ویکیپدیا ( 1390)138
نمودار1-4 هدف، معیارها و گزینه های کاربری پس از معدن کاری و برهمکنش آنها152
نمودار2-4 معیارهای چهارگانه و شاخص های مربوطه168
نمودار 3-4 گزینه های نهایی تغییر کاربری معدن دره زرشک171
نمودار 4-4 درصد اهمیت معیارها و اولویت گزینه ها172
نمودار5-4 ترجیح پذیری گزینه ها بر مبنای نمودار ستونی معیارها173
نمودار 6-4 تحلیل حساسیت بر مبنای تغییر اهمیت معیار اقتصادی175
نمودار 7-4 تحلیل حساسیت بر مبنای تغییر اهمیت معیار اجتماعی176
نمودار 8-4 تحلیل حساسیت بر مبنای تغییر اهمیت معیار فنی177
نمودار 9-4 تحلیل حساسیت بر مبنای تغییر اهمیت معیار سایت معدن178

فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 1-1 تعریف یک کاربری زمین پایدار- منبع: ( سلطان محمدی: 1386)2
شکل1-2 انواع گزینه های مدیریتی ممکن، پس از بستن معدن- منبع: (سلطان محمدی: 1386)10
عکس 1-2 معدن روباز الماس کیمبرلی- منبع: ویکی پدیا17
عکس2-2 سایت معدن بسته گلدریف سیتی- منبع: (Wikipedia)18
عکس های 5-3-2ورودی سایت توریستی گلدریف سیتی و استقبال مردم در یک روز تعطیل-عکس از: (نگارنده: 2013)19
عکس 6-2 نمایی از پروژه ادن20
عکس 7-2 گیاهکاری مجدد در محل انباشت باطله- منبع: (Cairns: 1983)22
عکس 8-2 ساختمانهای باقی مانده از معدن- منبع: (Miao: 2000)23
عکس 9-2 منطقه قبل از بازسازی- منبع: (Miao: 2000)24
عکس 10-2 مرتع بعد از بازسازی- منبع: (Miao: 2000)25
عکس 11-2 چرای دامها در مرتع ایجاد شده بر روی باطله ها- منبع: (Miao: 2000)25
عکس12-2آبکشی از دریاچه در حین معدنکاری- منبع: (Monterroso: 1998)26
عکس 13-2احیای دریاچه پس از توقف معدنکاری- منبع: (Monterroso: 1998)27
عکس 14-2 سد باطله بلافاصله بعد از پایان عمرمعدن- منبع: (سلطان محمدی: 1389)29
عکس15-2سد باطله معدن پس از بازسازی- منبع: (سلطان محمدی: 1389)29
عکس 16-2عوارض زمین و گیاهان موجود در Cove3- منبع: (کاوشگران: 1389)30
عکس 17-2مناطق بازسازی شده محلی برای تجمع حیات وحش شده اند.- منبع: (کاوشگران: 1389)31
شکل 2-2مدلی از گردشگری پایدار- منبع:( ETB: 1991)45
شکل3-2 مدل VICE46
شکل 4-2درک جامعه محلی از اثرات اجتماعی توریسم و تاثیرات مهم از نظر فرهنگی- منبع: (Harssel: 1994: 234 )76
عکس 1-3 دورنمای روستای دره زرشک- منبع: (wikipg.com)87

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

عکس 2-3 موقعیت پیت معدن و دامپ های باطله اطراف آن- منبع: (کاوشگران: 1389)87
عکس 3-3 موقعیت جغرافیایی پیت معدن مس در محدوده روستای دره زرشک- منبع: (کاوشگران: 1389)88
عکس 4-3 تپه های بیابانی اطراف یزد- منبع wikipg.com:122
عکس 5-3 منبع: (wikipg.com)136
عکس6-3 منبع: (wikipg.com)136
عکس های 9-7-3-نمونه هایی از معماری استان یزد؛ به ترتیب پشت بام خانه تهرانی ها(هتل)، حیاط باغ مشیرالممالک( هتل) و یک آب انبار قدیمی- عکس ها از: (نگارنده: 1389)142
عکس 10-3 کوه عقاب، مسیر تفت به ابرکوه- منبع: (yazdchto.ir)145
عکس 1-4 نمایی از روستای دره زرشک- منبع: (yazdchto.ir)150

فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه1-2 موفعیت جغرافیایی کیمبرلی در آفریقای جنوبی- منبع: (Wikipedia)16
نقشه1-3 نقشه تقسیمات استان یزد به تفکیک شهرستان در سال 1390- منبع: مرکز آمار ایران85
نقشه 2-3 موقعیت استان یزد در نقشه استانها (منبع: talkpersian.com)86
نقشه 3-3 نقشه جغرافیایی دره زرشک( محدوده کادر مشکی)- منبع: (کاوشگران: 138986
نقشه5-3 ژئومورفولوژی سایت مورد مطالعه- منبع: (کاوشگران: 1389)92
نقشه 5-3 نقشه توپوگرافی روستای دره زرشک- منبع: (کاوشگران: 1389)95
نقشه 6-3 پراکندگی گسله ها در محدوده مطالعاتی- منبع: (کاوشگران: 1389) پیت دره زرشک با دایره قرمز رنگ مشخص شده است.100
نقشه 7-3 حوضه های آبریز منطقه مطالعاتی- منبع: (کاوشگران: 1389)124
نقشه 8-3 نقشه چاه ها ، قنات ها و آبهای زیرزمینی منطقه- منبع: (کاوشگران: 1389)126
نقشه9-3 روانآب منطقه دره زرشک- منبع: (کاوشگران: 1389)128
نقشه 10-3 نقشه مناطق حفاظت شده در استان یزد- منیع: (کاوشگران: 1389)133
نقشه 11-3 شبکه راه های دسترسی به منطقه مورد مطالعه.(با دایره قرمز رنگ نشان داده شده است) – منبع: (مهندسین مشاور کاوشگران: 1389)146

1 فصل اول- کلیات طرح تحقیق
1-1 مقدمه
بازسازی معدن به مجموعه ای از عملیاتی اطلاق می گردد که زمین های استخراجی را برای استفاده مجدد آماده می سازد. در معادن سطحی آلوده سازی اراضی توسط پیت و محل های دمپ باطله، همچنین نیاز روزافزون به زمین جهت کشاورزی، امور دامی و اسکان، صاحبان معادن را وادار ساخته است تا با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی منطقه، شرایط اقلیمی و قابلیت های زمین های استخراجی، عملیات بازسازی را از مراحل اولیه طراحی و استخراج مد نظر قرار دهند (Monterroso: 1998: 442).
در طی دو دهه گذشته، رواج جهانی توسعه پایدار، صنایع معدنی را به تامل در مورد راهبردهایی سازگارتر و هماهنگ تر با محیط زیست واداشته است. با توجه به اینکه تاثیر بهره برداری از منابع معدنی روی زمین دربرگیرنده سایت معدن، با بستن معدن از بین نخواهد رفت، در هنگام بستن معدن، باید زمین بر جای مانده از معدنکاری را برای جوامع محلی به شکلی مفید در آورد به طوری که خطری برای اکوسیستم میزبان نیز نداشته باشد(Cao: 2007: 474).
در واقع، تجلی توسعه پایدار در حرفه ای چون معدنکاری که با منابع تجدیدناپذیر سر و کار دارد، در بازسازی موفقیت آمیز زمین معدنکاری شده نهفته است. برای داشتن یک بازسازی موفق پیش از هر چیز نیاز به دانستن خروجیها، یا همان اهداف بازسازی است. مطابق با تقسیم بندی آژانس حفاظت از محیط زیست استرالیا (EPA) به طور کلی عملیات بازسازی معدن، به منظور رسیدن به یکی از اهداف( صفحه بعد)، به انجام می رسد(Monterroso: 1998: 444):
* بازگردانی ناحیه، به شرایط پیش از معدنکاری به دقیق ترین وجه ممکن، به شکلی که اکوسیستم منطقه دستخوش آماده سازی ناحیه جهت یک کاربری بهینه می گردد که با کاربری اولیه سایت کاملا تفاوت دارد. در این حالت، کاربری جدید اتخاذ شده، کلا منافع بیشتری نسبت به کاربری پیش از معدنکاری برای جامعه در پی خواهد داشت.
* تبدیل نواحی با ارزش های اکولوژیکی بالا که بهره وری پایینی پیش از معدنکاری داشته اند، به یک شرایط بهره ده و باثبات را احیا می گویند.
به عبارت دیگر، معدنکاری، استفاده ای موقت از زمین است و اصل توسعه پایدار، استقرار و تثبیت یک کاربری زمین نهایی قابل قبول را پس از بستن معدن، تحمیل می کند. بنابراین، هسته مرکزی بازسازی معدن، شناسایی پتانسیل زمین های معدنکاری شده برای کاربری هایی سودمند از نظر اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است. منظور از انتخاب یک کاربری بهینه برای یک زمین معدنکاری شده، شناسایی کاربری های نهایی پاینده است؛ برازندگی زمین در کنار آسیب پذیری خود کاربری، پایندگی یک کاربری را تعریف می کند. به طوریکه یک کاربری نهایی پایدار، باید دارای حداکثر برازندگی و حداقل آسیب پذیری باشد( سلطان محمدی: 1386).

شکل 1-1 تعریف یک کاربری زمین پایدار- منبع: ( سلطان محمدی: 1386)
1-2 اهداف تحقیق
* امکان سنجی تغییر وضعیت معدن متروکه روباز دره زرشک به ناحیه گردشگری
* بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی درپی ایجاد سایت توریستی در منطقه
1-3 هدف اصلی
* تحقق برپایی توسعه پایدار از طریق تبدیل یک معدن متروکه روباز در روستای